• blog_

Dvě základní funkce mezilehlých relé v praktických aplikacích

V praktické aplikaci se používají hlavně dvě základní použití mezilehlého relé, jak je uvedeno níže.

1. Prodloužení mezilehlého kontaktu relé, obecně používané v hlavním obvodu většinou:
Například: mezilehlá relé použitá v hlavním obvodu a stykače střídavého proudu paralelně, používané k rozšíření kontaktu střídavých stykačů, kontakty k vyrovnání nedostatků nedostatečného použití.

2. Elektrická izolace se nejčastěji používá v řídicích obvodech:
Toto je princip, který obvykle používáme: malý proud k ovládání velkého proudu, malé napětí k ovládání velkého napětí, pro hlavní obvod velkého proudu a izolace velkého napětí.

Miniaturní relé pro ovládání fotoelektrického spínače:
Nejprve použijeme relé k ovládání alarmu, ozve se alarm zavření zdroje, takže použijeme ovládací relé fotoelektrického spínače, protože ovládací relé musíme ovládat cívku relé, jak je znázorněno na obrázku, když se dotkneme fotoelektrického spínače , napájení relé, zazvoní alarm.

Princip činnosti mezilehlého reléového alarmu Photoelectric Switch 220V Plus:
Za prvé, elektrické součástky použité v našem schématu jsou 220 V, takže napájecí vedení na nulu, požární vedení do normálně otevřených kontaktů relé nahoře, respektive kontakty jdou do napájení pro poplach.
Zapojení fotoelektrického spínače, nula do fotoelektrického spínače, přes fotoelektrický spínač se často otevírá do cívky relé 13, drát do cívky relé 14, když se dotkneme fotoelektrického spínače, fotoelektrický spínač se často rozpíná a zavírá.
V tomto okamžiku je napájení cívky relé, často otevřený kontakt zavřený, alarm musí být elektrický zvonit, když necháme fotoelektrický spínač, často otevřený bod vypnutý, ztráta napájení relé a ztráta napájení alarmu přestaly zvonit.
Takto fotoelektrický spínač ovládá relé a jak se relé používá ve skutečném obvodu, který hraje funkci přenosového signálu.


Čas odeslání: 27. května 2022