• blog_

Princip činnosti a funkce relé

Definice – Co je relé?
Relé je elektrické ovládací zařízení, které je automatickým spínacím prvkem s izolační funkcí.V tomto článku my, Wenzhou E-fun, stručně představíme princip fungování, použití a klasifikaci relé, aby lidé měli obecný přehled o našich produktech.

Princip činnosti relé
Princip činnosti relé spočívá v použití elektromagnetického efektu k ovládání mechanického kontaktu k realizaci účelu elektrického zapnutí a vypnutí.

Funkce relé
* Rozšíření oblasti kontroly
* Přestavba obvodu
* Přiblížit
* Integrace signálů
* Bezpečnostní ochrana
* Automatizace, dálkové ovládání a monitorování
* Automatické nastavení

Klasifikace relé
A. Podle principu práce nebo strukturálních charakteristik je lze rozdělit na elektromagnetické relé, polovodičové relé, teplotní relé, jazýčkové relé, časové relé, vysokofrekvenční relé a polarizační relé.
B. Podle celkových rozměrů je lze rozdělit na miniaturní relé, subminiaturní relé a mikrorelé.
C. Podle účelu nebo použití relé lze rozdělit na ovládací relé, ochranné relé a tak dále.
D. Podle funkce zatížení lze rozdělit na mikro relé, relé s nízkým výkonem, relé se středním výkonem a relé s vysokým výkonem.
E. Podle charakteristik ochrany lze rozdělit na uzavřené relé, uzavřené relé a otevřené relé.
F. Podle vstupních proměnných lze rozdělit na napěťové relé, proudové relé, časové relé, rychlostní relé, tlakové relé a tak dále.
Kromě výše uvedených základních znalostí o principu činnosti, použití a klasifikaci relé je stále potřeba zjistit řadu podrobných informací a parametrů.A Wenzhou E-fun Electric Co., Ltd. se chystá do hloubky prostudovat námi vybraný obor elektroprůmyslu a přináší celosvětovým zákazníkům stabilnější a spolehlivější produkty relé, reléových zásuvek, reléových modulů.


Čas odeslání: 28. června 2022